piątek, 25 lutego 2011

zakończenie / the end

Kochani moi czytelnicy... kończę tego bloga... Jako, że czas czarownic przemija, a magiczne stwory odchodzą w niepamięć... Gdy Macros z Milamberem wir czasoprzestrzenny światy nasze łączący zamknęli, tako i jak pożegnać się muszę, gdyż do powrotu zmuszona jestem na świat swój.

pojawię się znowu... już nie czarownica, lecz śpiewaczka, zza Kryształowej Linii blask kto dojrzy, podążyć powinien, a znajdzie mnie, gdy na Kebrogena działce me pierwsze kryształy porwały mnie swą pieśnią!

Dear readers, who may not necesarry understand all I wrote here...
I am finishing this witches blog, As the time of witchcraft is almost at it's end, and the creatures of magic wander in oblivion... As Macros with Milamber's help, closed the great Rift, that connected our two wordls, thus I am forced to bid fervell to all of you, as I am forced to come back to my own realm.

I'll be back again, not as a witch, but a singer, from behind the Crystal Line the shine will cease your eye - follow it, for at the end you'll find me enchanted, on Kebrogens patch, in my very first crystal joyous song!

Brak komentarzy: